27 Şubat 2015 Cuma

20 Soruda Modern Sanat-Bölüm:1

20 Soruda Modern Sanat-Bölüm:1

1. Modern sanatın başlangıcı hangi döneme tarihlendiriliyor? Modern sanatın başlangıcı üzerine tartışmalar söz konusu. Plastik değerler açısından bakılırsa Edouard Manet’nin 1863 tarihli ‘Kırda Öğle Yemeği’ isimli tablosu milat olarak kabul edilebilir. Sanatın toplumsal tarihi açısından ise Gustave Courbet’nin 1850’li yıllarda bir sanatçı olarak kendini toplum içinde farklı bir yere konumlandırma çabası sanat tarihinde modernist dönemin başlangıcı olarak değerlendirilebilir.
2. Modern sanat akımlarının sona erişi hangi döneme rastlıyor? İkinci Dünya Savaşı  sonrası ABD’de Jackson Pollock, Willem de Kooning gibi sanatçılarla şekillenen ‘Soyut Dışavurumculuk’ akımı ile birlikte modern sanat dönemi sona erer. 1950’li yılların ortalarında İngiltere’de, sonlarında ise ABD’de ortaya çıkan ‘Pop Art’ başka bir dönemin habercisidir.
3. Başlıca modern sanat akımları hangileridir? 
Kronolojik olarak sıralamak gerekirse; izlenimcilik, post-izlenimcilik, fovizm, ekspresyonizm, kübizm, fütürizm, konstrüktivizm, Dadaizm, sürrealizm, soyut ekspresyonizm. Bunların dışında bir Akım olarak değerlendirilemeyecek ama ayrı bir başlık altında incelenmesi gereken Soyut Sanat’ı da sayabiliriz.
4. Modern sanatta müzenin işlevi nedir? 
Modern sanat tarihine bakıldığında bir kurum olarak müzenin çok önemli olduğu görülür. Müzelerin koleksiyonları, buralarda düzenlenen sergiler, sergilerin katalogları modern sanat tarihinin  şekillenmesinde en önemli rolü oynadı. Örneğin 1929 yılında New York’ta kurulan MoMA (Museum of Modern Art; Modern Sanat Müzesi) ve bu Müzenin ilk müdürü Alfred H. Barr Jr. 20’nci Yüzyıl'ın ilk yarısında modern sanat alanını belirleyen en önemli aktörlerden oldu. Barr’ın 1939 yılında gerçekleşen ‘Kübizm ve Soyut Sanat’ isimli sergi için kalene aldığı katalog yazısında kullandığı şema uzun süre referans olarak gösterildi.
5. Avantgarde ne demek? 
Aslen Fransızca'da askeri bir terim olan avantgarde, öncü birlik anlamına gelir. Sanat Alanında ise yenilikçiliğe ve deneyselliğe işaret eder. Terimi sanat alanına ilk uyarlayan ise 19’uncu yüzyıl Fransız sol teorisyenlerinden Saint-Simón.
6. Modern sanat akımları nasıl isimlendirildi? 
Batı sanat tarihinde eleştirmenlerin rolü oldukça önemli. Izlenimcilik, fovizm, Kübizm gibi modern sanat akımlarına isimlerini sanat yazarları, eleştirmenleri verdi. Üstelik bu isimlendirmeler, kübizm dışında, genellikle küçümseyici dalga geçen eleştiriler içinden çıktı. Fütürizm, Dadaizm, sürrealizm gibi akımlar ise akımın sanatçıları tarafından isimlendirildi.
7. Modern sanatın şekillendiği merkezler nerelerdir? 
19’uncu Yüzyılda tek merkezin Paris olduğu iddia edilebilir, ama 20. Yüzyıl ile birlikte Paris'in yanı sıra Zürih, Moskova, Berlin, Münih, gibi başka merkezler de ortaya çıktı.
8. Neden modern sanat akımlarının büyük bir kısmı Paris'te ortaya çıktı? 
Paris'te 19. Yüzyılda geleneksel sanat anlayışını devam ettiren Akademinin çok güçlü olması, ‘Salon Sergileri’ gibi etkinliklerin belirleyici olması bu otoriter kurumlara karşı çıkışların yeşermesini beraberinde getirerek, sanat Alanında dinamizmin doğmasına yol açtı. Yeni koleksiyonerlerin ortaya çıkışı, galeri sisteminin olgunlaşmaya başlaması  ve asıl olarak Paris'in Kozmopolit yapısı kentin modern sanatın en önemli merkezi kıldı.
9. Modern Sanatın ‘güzel’ ile olan ilişkisi nedir? 
Modern sanatın geleneksel anlamda güzellik kaygısı yoktur. Bilakis ‘güzel’i alaşağı etmeyi hedefler.
10. Modern Sanatın ‘akıl’ ile olan ilişkisi nedir? 
Modern Sanatın akıl ile tutarlı bir ilişkisi yoktur. Paul Cézanne gibi sanatçılar geometriyi bir araç olarak kullanarak aklı önemserken, Salvador Dali gibi sanatçılar aklı reddederek bilinçdışını ön plana çıkarttılar.

DİDEM BEKİROĞLU İLE RÖPORTAJ
1:Baleye ne zaman meraklandınız?
5 yaşında meraklandım.
2:İlk bale öğretmeninizin adı neydi?
Bersu.
3:Balerin olmasaydınız ne olurdunuz?
Ekonomist olurdum.
4:Ne zaman balerin oldunuz?
14 Yaşında balerin oldum.
5:Balerin olmak için kimden ilham aldınız?
Ailem sanatçıydı.sanatın içinde büyüdüğüm için balerin olmak istedim.
6:Herhangi bir akadamik başarınız var mı?Varsa nedir?
Adana’nın tek diplomalı öğretmen yetiştiren kurum ayrıca vaganova diploması veren tek kurum.
7:Kaç yaşında bale okulu açmak istediniz?
20 yaşından sonra açmak istedim.
8:Bale dışındaki hobileriniz nelerdir?
Pilates,kitap okumak,müzik dinlemek,alışveriş yapmak hobilerimde bazılarıdır.
9:Bale kıyafetlerinizi kim tasarlıyor?
Kendim tasarlıyorum.
10:Neden bu kadar güzelsiniz?
Balenin vücuduma ve ruhuma vermiş olduğu bir zerafet var.
            RÖPORTAJ YAPAN KİŞİLER:NAZLI NAŞAL VE DİLA NAZ TÜRKER

RÖPORTAJ YAPILAN KİŞİ:DİDEM BEKİROĞLU (BALERİN)

24 Şubat 2015 Salı

KARİKATÜR SANATI (Görsel Sanatlar Öğretmenleri Ortak Çalışması)


ÇEK CUMHURİYETİ’NİN BAŞKENTİ PRAG VE ESKİ TARİHİ MEYDANDA YER ALAN ASTRONOMİK SAAT

    Prag denilince ilk aklıma gelen eski tarihi meydanda yer alan Astronomik Saat oluyor. Bu saat ayın, güneşin hareketlerini ve burçları gösteriyor. 1410 yılında Hanuş adlı bir saat ustası tarafında yapılmıştır. Babil saatini kendi saatine ilave etmiştir. Saatin dış tarafındaki rakamlar İbranicedir. Hanuş usta bu eserinden sonra çok meşhur olmuştur. Rivayete göre kral bir daha böyle bir eser yapmasın diye gözlerine mil çektirmiş. Hanuş ustanın da kraldan intikam almak için kendini saatin yelkovanına asarak intihar ettiği söyleniyor. 50 yıl kadar saati çalıştıramıyorlar. Saatin yer aldığı kule II. Dünya savaşı sırasında, Nazilerin saldırısıyla yıkılmış, savaş sonrasında eski haline getirilmiştir.Saatin bulunduğu kuleye daha sonraları saate dokunulmadan çeşitli heykel ve resimler ilave edilmiştir. Her simgenin bir anlamı vardır. Saatin altında, kulenin iki yanında 4 heykel bulunuyor. Bu dört heykel: insanın dört zaafını simgeliyor. Solda elinde ayna tutan adam kibri, elinde torba taşıyan (Yahudi olduğu söyleniyor)cimrilik ve açgözlülüğü, sağda elinde fener tutan iskelet ölümü, sonuncu heykel bir Türk, başında sarık, sol elinde mandoline benzer bir çalgı zevk ve sefayı anlatıyor. Saat çalarken başını “Hayır” anlamında iki yana sallayan Türk heykelinin temsil ettiği kavram konusunda, iki farklı açıklama var. İkisinin anlamı da olumsuzluk yüklü. Kimilerine göre inadı, kimilerine göre ise zevk ve sefayı temsil ediyor. İlk önce, saatin solunda bulunan iskelet elinde bulunan ipi çeker, sol elinde ise ters çevirdiği bir kum saati hayati simgeler.

Her saat başı, iki kapak açılıyor. İki küçük pencere ortaya çıkıyor. 12 havari, pencereden başlarını göstererek 20 sn de geçiyorlar. Gösteri: altın yaldızlı bir horozun, uzun uzun ötmesiyle son buluyor.Bu gösteriyi her gün saat başlarında izleyebilirsiniz. Bu güzel anı izlerken hırsızların hedef tahtası olabilirsiniz. Bu nedenle gösteri sırasında çantalarınıza dikkat etmeniz tavsiye olunur.

23 Şubat 2015 Pazartesi

yagmurda ogle arası guzel bi melodi...


3 b denToprak Zelal Cetin ne güzel soylemis " -cok uzgunsen muzik dinle:)" bol muzikli gunler


Her Güne Bir ''HEYKEL''


                                          M.Ö. 210
                            TERRACOTTA ORDUSU

                 Terracotta Ordusu ilk Çin  imparatoru Qin Shi Huang’ın mezarında bulunan topraktan hbeykellerdir. M.Ö. 210 tarihinde yapılmış heykeller,1974’de Çin Halk Cumhuriyeti’nin Shaanxi eyaletine bağlı XI’an  yakınlarında bir çiftçi tarafından bulunmuştur.Ordunun “ilklerin imparatoru” olarak bilinen Qin Shi Huang’ın mezarını koruduğuna inanılır.
          Qin Shi Huang henüz hayattayken M.Ö. 246 yılında başlanan  mezarının inşası 30 küsür yıl sürmüştür ve inşaatta 700 bin işçi çalıştırılmıştır.Mezarın şekli dörtgen şeklinde,güneyden kuzeye 350 metre uzunluğunda ,doğudan batıya 345 metre genişliğindedir.76 metre yüksekliğinde toprak bir piramit şeklindedir.Boyları 183-195 cm arasında değişen bu heykel askerlerin her birinin yüz ifadesi farklıdır.Kazı alanında çoğu hala toprak altında 8000 asker,520 atıyla birlikte 130 savaş arabası,150 süvari atı bulunduğu tahmin edilmektedir.

8. SINIFLAR AKRİLİK TABLO ÇALIŞMALARI


8. Sınıf sanatçılarımız o güzel emeklerinin sonuçlarını en güzel şekilde veriyor. İşte onların heyecanla, sabırla ve mutlulukla yaptıkları bu güzel çalışmalar...

Eylül MAYA
Zeynep Sude İYİSAN


Başak KADAKAL

Can EROĞLU


Aren AKA


Öğrencilerimizin bu güzel eserlerini yaratmalarında onlara destek olan Enes İSLAMOĞLU öğretmenimize teşekkür ederiz...
19 Şubat 2015 Perşembe

36. dyo Resim Ödülleri Sergisi


Mehmet Demiralp 'in isimsiz yağlı boya çalışması .
  • 1981 Adıyaman doğumlu olan Mehmet Demiralp ,  • 2009 İnönü Üniversitesi , Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi , Resim Bölümü ' nde  lisansını tamamlamıştır.  • 2013 İnönü Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü  , Resim Ana Sanat Dalı ' nda da yüksek lisans yapmıştır.  •  En son aldığı ödül 1. 'lik ödülü ise 2013 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı [Ufukta Umutlar] konulu resim yarışmasıdır.  •  mmehmetdemiralp@gmail.com ' dan Mehmet Demiralp hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilir ve iletişime geçebilirsiniz.HEYKEL SANATI (Görsel Sanatlar Öğretmenleri Ortak Çalışması)

3d sınıfınin minik.ellerinden sihirli ezgiler; )
BOSNA HERSEK MOSTAR KÖPRÜSÜ - Fotoğraflar : Selma ORHANMOSTAR KÖPRÜSÜ
Avrupadaki Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden Mostar Köprüsü, bütün dinleri içinde barındırarak kültürel bir görevi üstlenmiş Bosna Hersek’in Mostar şehrinde , Neretva nehri üzerinde hilal görünümündeki  özelliği ile dünyanın en güzel tarihi taş köprüsüdür.  Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan’dan Osmanlının şanına uygun köprü yapılmasını istemiş, öğrencisi Mimar Hayrettin köprünün yapımını üstlenmiştir. Köprünün  uzunluğu 30 metre, genişliği  4 metre, nehirden yüksekliği ise 24 metredir.  İnşası 9 yıl sürmüş, 1566  yılında tamamlanmıştır. Yapım harcında yumurta kullanıldığı da söylenmektedir.
Köprü, kentin Boşnak ve Hırvat kesimlerini birbirine bağlamış, adını da şehre vermiştir. Köprünün yapıldığı yıllarda  geçenlerden para alındığı söylenmektedir.  Köprünün yapımından sonra nüfus hızla artmış, ticaret canlanmıştır. Allah’ın 99 ismine atfen 99 basamaklı  olup, köprüden geçen atların kaymadan yürümelerini sağlamak için yapılmıştır. Geleneklere göre evlenecek erkekler nişanlılarına cesaretlerini ispatlamak için köprünün en yüksek yerinden atlarlarmış. Gezi sırasında gösteri amaçlı köprüden atlayanlara rastlayabiliyorsunuz.

Bosna Hersek’te başlayan iç savaş sırasında tarihi köprüye ilk saldırıyı 1992’de Sırplar düzenliyor, 09 Kasım 1993’te Hırvat tankları ile köprü tamamen yıkılıyor. Dev taşlar Neretva nehrine gömülüyor.
Köprünün yeniden inşası için UNESCO ve Dünya Bankası’nın desteği ile 1997’de başlanmış, İnşasını Türk şirketi ER-BU üstlenmiştir. Macar ordusundan dalgıçlar orijinal taşları nehir yatağında bulup, çıkarıyorlar. Ancak taşlar suyun içinde bozulduğundan kullanılamıyor. Kapalı olan eski taş ocağı köprü inşası için açılarak  hizmet vermiştir. Mimar Hayrettin tarafından yapılan köprünün taşlarından bazılarını Neratva Nehri'nin kenarlarında bulunmaktadır.
Aslına uygun olarak yapılan köprünün açılışı 23 Temmuz 2004 yılında çok sayıda devlet liderlerinin katılımıyla naklen tüm dünyaya gösterilmiştir. Yeniden açılışını da Prens Charles yapmıştır. Mostar Köprüsü, eski Mostar şehriyle 2005’te Dünya Miras Listesine eklenmiştir.Köprünün bitiminde hediyelik eşya satan bir mağazada köprünün bombalanması, tanklarla yıkımı, yeniden inşası ve açılışı ile ilgili sinevizyon gösterisini izleyebilirsiniz. Temennim tarihe mal olmuş bu güzel eserlerin bir daha zarar görmemesi ve uzun yıllar ayakta kalabilmesidir.18 Şubat 2015 Çarşamba

Michelangelo - PIETA

                      Michelangelo - PIETA
Michelangelo'nun Aziz Peter Basilikası'nda (1498–99) yer alan Pieta adlı eseri.
   Pietà, kucağında ölü İsa Mesîh'i tutan Meryem Ana heykelidir.


   Fransız Piskopos Jean Bilheres, Pietà’yı 1498'de, San Pietro'daki mezarı için sipariş etmiştir. O dönemde, İtalya topraklarında Meryem Ana ve İsa'nın bir arada tasvir edildiği mermer yapıtlar alışılmış değildi. Belki de bu yüzden sanatçıyla işveren arasındaki yazılı anlaşma, eserin tam olarak nasıl görünmesi gerektiğini detaylarıyla belirtir. Buna göre heykel, "bir esvaba sarılmış olan Meryem Ana'nın kollarında yatan İsa'nın naaşını" betimlemeliydi. Heykelde yeni olan Meryem'in gencecik yüzüdür, çünkü o zamana kadar Meryem Ana heykellerde genellikle yaşlı bir kadın olarak tasvir edilirdi. Michelangelo'nun konuyla ilgili olarak, Meryem'in bakireliği ve saflığı sayesinde gençliğini muhafaza ettiğini söylediği aktarılır.                   

Damla ogretmenin minik yetenekleri is basinda;)yagmurda ogle arasi "dumandan beni yak " iyi gider degilmi;)


17 Şubat 2015 Salı

ST. BASIL KATEDRALİ (1555-1561) MOSKOVA - RUSYA

                                 

                                  ST. BASIL KATEDRALİ

                                                     (1555-1561) MOSKOVA - RUSYA

Moskova'daki Kızıl Meydan'ın güneydoğusunda yer alan katedral,4. İvan (Korkunç İvan) zamanında elde edilen Kazan Zaferi'nin onuruna yaptırıldı. Biri, ilerleyen yıllarda eklenmek üzere, toplam dokuz şapeli olan yapı sekizgen, simetrik bir plana sahip. Ana kubbenin dışında her şapelin kendine ait bir küçük kubbesi daha var. Postnik Yakovlev hakkında günümüze ulaşan bilgi fazla değil. Bir efsaneye göre, 4. İvan, San Basil'den daha güzel bir katedral yapmasın diye gözlerini oymuş. Lakin Yakovlev'in 1562 yılında Kazan'da bir kilise inşa ettiği biliniyor. Stalin'in yapıyı tahrip etmeye kalktığı zaman, heykeltıraş İvan Martos'un katedralin merdivenine çıkarak intihar etme tehdidi üzerine bu kararından vazgeçtiğine dair söylentiler de mevcut. 1990 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan yapı, Kremlin Sarayı ile birlikte Moskova'nın simgelerinden.